Het Wielsem 10,
5231 BW 's-Hertogenbosch
T 073-6432833
F 073-6432834
E hoofdkantoor@iwa.nl
 

IWA Logo

 
 

IWA is een landelijk opererend re-integratiebedrijf en sociaal adviesbureau. Wij stellen ons ten doel een krachtige impuls te geven aan het vergroten van de maatschappelijke participatie en de arbeidsintegratie van mensen. In de visie van IWA hebben mensen de behoefte om hun eigen leven vorm te geven. Stuk voor stuk willen mensen deel uit maken van de samenleving. Werk, regulier werk of vrijwilligerswerk, is hierbij essentieel.
Speerpunt binnen al onze activiteiten is het persoonsgerichte karakter. De medewerkers van IWA zijn oprecht geïnteresseerd in de drijfveren van onze klanten. Samen slaan we nieuwe wegen in, zodat wat mogelijk lijkt, ook mogelijk wordt. We leveren graag maatwerk, wat leidt tot verassende innovatieve trajecten met een grote kans op succes. Daar hebben we elkaar bij nodig! Een actief opdrachtgeverschap en een actieve klant bepalen ons gezamenlijk succes

Aanpak
IWA wil praktische oplossingen bieden voor problemen waar mensen zonder werk mee kampen bij het vinden van werk. Wij kenmerken ons daarom door:

  • Eenvoud: interventies, begeleidingsinstrumenten en trainingen zetten we in om iets te bereiken en vormen geen doel op zich. Wij willen geen nodeloos lange trajecten.
  • Onze medewerkers zoeken samen met de klant naar de meest functionele en effectieve aanpak om zo snel mogelijk werk te vinden.
  • Maatwerk: trajecten van IWA zijn zowel toegesneden op de opdrachtgever als op de klant. Ook onze trainingen zijn afgestemd op de trainingsbehoefte van de klanten.
  • Betrokken en inhoudelijk gedreven: Onze medewerkers staan schouder aan schouder met de klant in hun traject naar werk. Een combinatie van vakkennis en betrokkenheid vormen een stevige basis van vertrouwen tussen trajectcoach en klant. Vertrouwen dat noodzakelijk is om belemmeringen te overwinnen en successen
    te boeken.

IWA is lid van brancheorganisatie BoaBorea en beschikt over het keurmerk Blik op Werk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Postadres:
Postbus 774
5201 AT ’s-Hertogenbosch